Zoe Romano

Zoe Romano
Zakladateľka projektu WeMake

Zoe Romano je zakladateľkou projektu WeMake –priestor pre inovátorov v Miláne, ktorý bol založený v júni 2014 a je zameraný na inovácie v oblasti výroby, digitálnej výroby, otvoreného dizajnu, tvorivosti a etickej ekonomiky. Cieľom je šíriť kultúru tvorcov prostredníctvom služieb, poradenstva v oblasti školení, podujatí a komunikácie.Zoe Romano je digitálny stratég a lektorka zameraná na sociálny vplyv, ženy v technike, digitálnu výrobu, otvorený dizajn. Vyštudovala filozofiu, niekoľko rokov pracovala v digitálnych komunikačných agentúrach a zároveň rozvíjala svoje sociálne zručnosti ako mediálny hacktivista v oblasti neistoty, hmotnej a nehmotnej práce v kreatívnom priemysle. Pracovala v spoločnosti Arduino ako digitálny stratég od roku 2013 do roku 2017. Je zakladateľkou Wefab, akcie zameranej na šírenie podujatí a iniciatív súvisiacich s otvoreným dizajnom a digitálnou výrobou a v roku 2009 sa podieľala na založení projektu Openwear.