Richard Fekete

Richard Fekete
Slovenská sporiteľňa

Richard Fekete pôsobí ako špecialista pre neziskový sektor a začínajúcich podnikateľov a podnikateľky v Slovenskej sporiteľni.Absolvent Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a prvý absolvent Akadémie reklamy v Bratislave. Pôsobil vo viacerých reklamných a PR agentúrach, dlhodobo sa angažuje v mimovládnom neziskovom sektore v oblasti ľudských práv a ochrany prírody, v roku 2014 bol riaditeľom OZ Greenpeace Slovensko. Pred príchodom do Slovenskej sporiteľne sa venoval startup ekonomike a podnikaniu.