Pavol Miroššay

Pavol Miroššay
IT Vallley

Pavol Miroššay je výkonný riaditeľ Košice IT Valley – jedného z najúspešnejších slovenských klastrov. Vo svoje kariére pracoval v rôznych IT firmách, najdlhšie pôsobil v T-Systems v Košiciach. Pred sebou má tak ako riaditeľ viacero výziev. Tvrdí však, že je to pre neho veľká škola a zároveň príležitosť spraviť niečo pre mesto Košice a región, ku ktorému má citový vzťah.Pavol Miroššay je výkonným riaditeľom klastra od marca 2017. IT Valley sa za ostatný rok snažil Miroššay čo najviac otvoriť širokej verejnosti. “Na vysokej škole (Technická univerzita v Košiciach) beží Talent Akadémia, ktorá dáva študentom neinformatických odborov základy programovania,” uvádza príklad. Zorganizovali aj konferenciu Art&Tech Days, ktorá spojila kreativitu, technológiu, umenie, vedu a IT. Počas štyroch dní priniesla témy o tom, ako rozvíjať svoje nápady pri kreatívnom podnikaní, ako funguje 3D tlač, aké sú jej najnovšie trendy, čo prináša spojenie vedy a umenia, či aké dôležité sú dáta a ako s nimi tvorivo narábať.