Miriam Letašiová

Miriam Letašiová
Sekcia podnikateľského prostredia a inovácií

Miriam Letašiová je generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Zastrešuje agendu lepšej regulácie, balíčkov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, inteligentného priemyslu, inteligentných miest a preoxportných nástrojov.Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Finančná sústava a peňažníctvo. Svoje vzdelanie si rozšírila na UMB V Banskej Bystrici, v odbore Politológia. Po ukončení štúdia vytvorila a riadila vlastné spoločnosti LAURES & PEMIR, s.r.o. a ART BUSINESS, s.r.o.. V Eximbanke pracovala v rokoch 2012 – 2016 ako vrchná riaditeľka. Od roku 2012 je prezidentkou Neziskovej organizácie Srdce Slovenska.