Michal Rusko

Michal Rusko
Inloop, prínosy technológie pre výrobný sektor

Michal Rusko sa ako partner v spoločnosti Inloop venuje rozvoju obchodu a marketingu v oblasti mobilných riešení, rošírenej a virtuálnej reality. Počas viac ako 16 rokov nazbieral skúsenosti v rôznych spoločnostiach v Európe, Spojených štátoch a Austrálii. Získal titul MBA na Nottingham Business School so zameraním na IT a absolvoval magisterské štúdium prírodných vied so zameraním na kryptografiu a bezpečnosť.