Martina Le Gall Maláková

Martina Le Gall Maláková
Priemyselný inovačný kluster

Martina Malaková je prezidentkou priemyselného inovačného klastra a Francúzsko-slovenskej obchodnej komory. Cieľom PIK je spájať spoločnosti, ktoré sú lídrami slovenského priemyslu a chcú posunúť Slovensko smerom ku konkurencieschopnosti a inováciám. Úlohou klastra je hľadať spoločné prístupy a projekty, pomôcť pri ďalšom technologickom rozvoji a implementácii slovenských inovácií a na podporovať výskum a vývoj vo veľkých aj malých a stredných podnikoch.Martina je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave a má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti riadenia a realizácie elektroinštalačných projektov. Je výkonnou riaditeľkou spoločnosti Electrik s.r.o.. Prioritou spoločnosti je predstavovať nové technické a technologické riešenia ,ako aj inovácie v riadiacich procesoch s dôrazom na flexibilitu a rýchlosť poskytovaných služieb. Bola zaradená medzi top 30 žien v slovenskom podnikateľskom svete a bola ocenená v súťaži Biznis žena Slovenska v roku 2012.