Ján Magyar

Ján Magyar
SIEA

Ján Magyar zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry(SIEA) je skúsený a vyzretý odborník v oblasti energetickej efektívnosti s významnými medzinárodnými skúsenosťami. Je schopný poskytnúť ľahko pochopiteľné návrhy a príklady, čo sa dá robiť všade a bez veľkého úsilia! Vyštudoval Slovenskú technologickú univerzitu pred niekoľkými rokmi a je súčasťou mnohých medzinárodných projektov financovaných z H2020 v oblasti energetickej efektívnosti, energetickej štatistiky a energetickej výchovy.