Indy Johar

Indy Johar
Architekt, spolutvorca projektov otvorenej výroby

Indy Johar je architekt, spolutvorca mnohých projektov otvorenej výroby, expert na inovácie v Young Foundation a hosťujúci profesor na University of Sheffield.V minulosti pôsobil ako riaditeľ Global Impact Hub Association a Impact Hub Islington, spoluzakladal Impact Hub v Birminghame a vo Westminstri. V rámci svojej práce pre platformu Project00.cc sa podieľal na významných výskumných zadaniach a projektoch ako wikihouse.cc alebo opendesk.cc. Aktuálne sa venuje téme verejných inovácií. Indy Johar vidí budúcnosť v ekosystéme vzájomne prepojených spoločností. Nová generácia spoločných riešení bude prinášať inovácie tam, kde sú potrebné a v spolupráci s lokálnymi organizáciami.Vo svojich článkoch a blogoch sa venuje témam ako budúcnosť dizajnu, systémové zmeny a financovanie spoločenských inovácií.