Projekt OpenMaker: LiDa – Light in the Dark

Projekt OpenMaker: LiDa – Light in the Dark

Cieľom projektu LiDa – Light in the Dark je vyvinúť prototyp autonómneho svietidla slúžiaceho ako svetelná turistická značka – pasívny navigačný prvok s pridanou hodnotou. Za vznikom projektu je uznávaný odborník na obnoviteľné zdroje energie doc. Ing. Peter Tauš, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, a Ing. Jaroslav Jaduš, PhD., zo spoločnosti LED-Solar, s.r.o.

Projekt je založený na najnovších poznatkoch v oblasti pasívnej navigácie a využíva obnoviteľné zdroje energie. Hlavným zámerom tvorcov je zvýšiť bezpečnosť turistov na značených trasách v prípade zhoršených poveternostných podmienok. Nápad turistickej svetelnej značky vznikol pri riešení štúdie možností využitia obnoviteľných zdrojov na osvetlenie Slavošovského tunela pri Rožňave, ktorý je využívaný na turistické účely.

Základom projektu bola myšlienka „TuLiMark“ v súťaži s názvom: „Máš nápad? Prezentuj svoj start-up“ doc. Petra Tauša z Technickej univerzity v Košiciach a Ing. Jaroslava Jaduša zo spoločnosti LED-SOLAR s.r.o.

Vďaka úspechu v súťaži projektu OpenMaker budú môcť čoskoro predstaviť skutočný produkt – svetelnú turistickú značku.

Medzinárodný projekt OpenMaker podporuje inovácie etablovaných výrobných firiem. Jeho cieľom je spájanie existujúcich výrobných podnikov s kreatívnymi inovátormi. Do súťaže vyhlásenej OpenMaker sa na Slovensku zapojilo 51 projektov. Z nich bolo päť víťazných – medzi nimi aj LiDa (pozrieť video) – Light in the Dark.

Čítať celý článok

 

Leave a Comment