Prečo je vo firmách dôležité zaoberať sa produktivitou?

Prečo je vo firmách dôležité zaoberať sa produktivitou?

Väčšina podnikateľov  a manažérov si je vedomá množstva výhod, ktoré prinášajú produktívnejší zamestnanci, ako aj efektívnejšie výrobné linky. Prínos produktivity je zrejmý a veľmi citeľný v podnikateľskom prostredí. Ak ste o tom neboli presvedčení, je tu zopár dôvodov, prečo by mala byť produktivita firmy na vašom zozname úloh pre rok 2019:

 

  1. Zvýšenie ziskovosti

Spoločnosti zvyšujú ziskovosť, keď sa výroba tovaru a služieb stáva lacnejšou. Ak sa pracovníci stávajú efektívnejšími, vytvorí ten istý počet zamestnancov za rovnaký čas viac tovarov. A tak činnosť časti zamestnancov môže byť presmerovaná na iné činnosti, čím sa zvýši produkcia. Po odčítaní nákladov ostane viac peňazí na ďalší rozvoj firmy, ale aj na odmenu pre majiteľov. .

 

  1. Zníženie prevádzkových nákladov

Firmy znižujú prevádzkové náklady rôznymi spôsobmi.  Ak napr. pracovníci zlepšia svoje pracovné postupy, buď vyprodukujú viac za kratší čas, alebo znížia počet hodín, ktoré potrebujú na dosiahnutie rovnakého výstupu. Prevádzkové náklady sa môžu znížiť aj investíciou do technológie a postupom času môžu zlepšené procesy viesť k zníženiu nákladov práce.

 

  1. Optimalizácia zdrojov

Organizácie často nevyužívajú svoje zdroje na plno. Niekedy sú zamestnanci príliš zavalení prácou, inokedy nemajú čo robiť, a niekedy sa dvaja pokúšajú robiť to isté. Lepšie riadenie ľudských zdrojov ponúka príležitosť na zníženie nákladov a zvýšenie produktivity. Správne rozdelenie rolí a efektívnejšie personálne obsadenie môže znamenať obrovský rozdiel. Rozdiel medzi ziskom a stratou. Zmena môže priniesť optimálne využitie pracovnej sily.

 

  1. Zlepšenie služieb zákazníkom

Zlepšenie produktivity sa zvyčajne prejavuje v celej organizácii. Jedným z externých prínosov je, že zákazníkom sa venuje viac času a pozornosti. Systémy fungujú lepšie a zákazník cíti výhodu. Samozrejme, keď zákazník profituje, spoločnosť profituje, pretože šťastní zákazníci vedú k spokojným manažérom a šťastným akcionárom.

 

  1. Vznik príležitosti na rast

Zvýšenie produktivity je vždy príležitosťou na rast. Ako sa tento rast využije, je na manažmente. Ak sa zvýši produktivita, získajú zamestnanci viac času. Je dôležité kontrolovať, ako tento čas využijú. Veľmi ľahko môže byť tento „čas na viac“ premrhaný na banálne aktivity, ktoré pôsobia ako dôležité povinnosti. Nenechajte sa oklamať: premrhaný čas je vždy premrhaným . Ak aktivita nebola dosť dôležitá pred vylepšením produktivity, určite si nezaslúži vašu pozornosť teraz.

 

  1. Zlepšenie konkurencieschopnosti

Čokoľvek, čo viete urobiť rýchlejšie, efektívnejšie alebo lepšie ako konkurenti, vám dáva výhodu. Zvýšená produktivita vedie k zvýšeniu konkurencieschopnosti. Ak vyrábate svoje výrobky za nižšiu cenu ako konkurent, môžete účtovať menej, alebo si odložiť viac peňazí na rozvoj. Ak dokážete doručiť vašu službu rýchlejšie ako konkurenti, obslúžite viac klientov alebo zvýšite čas určený pre zákaznícky servis, čo zvyšuje pridanú hodnotu pre zákazníkov.

 

Každý si je vedomý množstva výhod, ktoré organizácie získavajú zo zvyšovania produktivity, ale výhody pre zamestnancov nemusia byť tak dobre známe ako tie, uvedené v predchádzajúcom texte, ktoré si všimli účtovníci a finanční manažéri.

 

  1. Zníženie možnosti „vyhorenia“ zamestnancov

Ak majú ľudia príliš veľa práce a nemajú naň dostatok času, môže to viesť k stresu, vyčerpaniu alebo úplnému vyhoreniu. Efektívnejšie fungovanie, vedie k tomu, že ľudia sú schopní lepšie sa vyrovnať s pracovným zaťažením a plniť svoje povinnosti. Či už znížením času stráveného každodennými procesmi alebo prerozdelením úloh a zodpovedností. Lepšie riadenie času vedie k organizovanejším, uvoľnenejším a efektívnejším zamestnancom, ktorí sa môžu sústrediť skôr na svoje každodenné úlohy, a netrápiť sa, čo všetko nestíhajú. Zavedenie pružného pracovného času tiež môže viesť k nárastu produktivity, keď sa ľudia cítia viac oceňovaní a angažovaní a menej trpia stresom v dôsledku dochádzania do práce.

 

 

  1. Zvyšovanie „blahobytu“ zamestnancov

„Blahobyt“ je stav, v ktorom ste zdravý, v pohodlí a šťastný. Máte pod kontrolou tok pracovných povinností, riadite svoj život. Máte možnosť a čas zahrnúť do svojho života pohyb, zdravú stravu a oddych, ak ho potrebujete. Ak znížite stres, ste schopný načúvať svojmu telu a dávať mu to čo potrebuje. Preto sa zvyšuje pocit, že máte na dosah všetky úžasné veci, ktoré život ponúka.

 

  1. Zlepšenie morálky

Keď spoločnosti pomáhajú zamestnancom stať sa organizovanejšími a produktívnejšími, investujú do spokojnosti zamestnancov. Mnohí pracovníci považujú produktivitu za spôsob, ako vytlačiť zo zamestnanca viac práce. Táto predstava sa musí zmeniť. Zvýšená produktivita je pozitívnym výsledkom pre všetkých zúčastnených. Keď zamestnanci chápu čo zlepšenie ich produktivity môže znamenať pre nich – zníženie stresu, zvýšenie kontroly, zvýšenie „blahobytu“  a nárast sústredenia,  potom môžu tento proces prijať a akceptovať výhody, ktoré z neho získajú. Ak zamestnanci využívajú výhody zvýšenej efektivity, zvyčajne sa zlepší ich morálka a oddanosť spoločnosti.

 

 

  1. Zvýšenie angažovanosti

Produktívnejší pracovníci sa aktívnejšie zúčastňujú na pracovných úlohách. Angažovanosť je výsledkom mnohých faktorov, ktoré sú často spojené s kvalitou vedenia, množstvom autonómie jednotlivca a miery, do akej má zamestnanec pod kontrolou svoju prácu a pracovnú záťaž. Ak zamestnanci prevezmú kontrolu nad organizáciou svojho pracovného života, zvyčajne to vedie k nárastu sústredenosti, oddanosti a angažovanosti, alebo sa presunú na inú pracovnú pozíciu, ktorá je pre nich vhodnejšia.

 

Výber z argumentov Ciary Conlon, kouča na produktivitu, autorky „Produktivita pre hlupákov“ a „Z chaosu ku kontrole“

Leave a Comment