O nás

Centire podporuje priemysel otvorený inováciam

Inovácie sú témou, ktorá sa v poslednom období skloňuje veľmi často. Centire sa už niekoľko rokov snaží podporovať inovácie, či už sa jedná o inovácie spoločenské, organizačné alebo v priemysle.

Ako to celé začalo? Pred troma rokmi sme sa zapojili do medzinárodného projektu pod názvom OpenMaker. Jeho hlavným zámerom bolo a je prepájať výrobu a inovátorov. Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odrážal aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu je podporená digitálnou platformou, ktorá zvyšuje udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizovalo desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a bol podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

Cesta k inováciám nebola pre firmy nikdy jednoduchšia, medzinárodný projekt OpenMaker pomáha riešiť hlavné bariéry organizácií pri zavádzaní inovácíí – peniaze, čas a ľudia

Firmy, ktoré sa neotvoria inováciám, nemajú v budúcnosti šancu sa dlhodobo udržať na trhu. Inovácie sú bezpochyby jedným z hlavných stimulov pre udržanie a rast konkurencieschopnosti firiem.

Projekt OpenMaker je medzinárodný projekt realizovaný na Slovensku spoločnosťou Centire s.r.o. Jeho hlavným cieľom je spájanie firiem a inovátorov pri zavádzaní inovácií do výroby. Výrobné firmy majú možnosti, inovátori zase nápady. Vďaka financovaniu projektu z programu Horizont 2020 sú všetky aktivity projektu poskytované zadarmo. Ako bonus môžu zapojené firmy a inovátori získať finančnú podporu pre svoj spoločný inovačný projekt vo výške 20 000 €.

Členovia nášho tímu
Prinášame novinky a trendy, pomáhame rozvoju a inovácie nás bavia