Ekologická výroba s podporou zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí

Ekologická výroba s podporou zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí

Na Slovensku vznikla nová značka sobi.eco poukazujúca na etickú a ekologickú výrobu. Jej zakladatelia sa rozhodli používať odpadové materiály na výrobky, ako sú obaly na notebooky či obaly na fľaše, a svoju výrobu umiestnili do chránených dielní a dielní pre sociálne znevýhodnených ľudí na Slovensku.

Značka sobi.eco patrí pod občianske združenie sobi, ktoré založili traja mladí ľudia zo Slovenska, Tomáš Horváth, Alena Horváthová a Martin Malina. V roku 2017 sa táto myšlienka dostala na medzinárodné podujatie UNLEASH Laboratory do Dánska, kde si získala mnohých priaznivcov a bola umiestnená do Katalógu udržateľných riešení UNLEASH ako jedna zo 197 najlepších ideí zo sveta.

Neskôr, v decembri 2017, vyhrala v súťaži OpenMaker a získala finančné prostriedky z rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, ktoré zakladateľom pomohli pri vývoji prototypov a nadväzovaní partnerstiev. „Svojou činnosťou chceme prispieť aj k zvyšovaniu povedomia o zodpovednej výrobe a spotrebe a našej planéte, ktorá má len obmedzené zdroje. Máme vôľu hľadať riešenia, ktoré prinášajú človeku úžitok i radosť,” uzatvára Alena Horváthová, spoluzakladateľka značky.

čítať celý článok

Leave a Comment